Astma


Jest chorobą przewlekłą, w której drogi oddechowe, czyli oskrzela, reagują w sposób nadmierny na substancje lub okoliczności w warunkach normalnych nieszkodliwe.

Astma

Jest chorobą przewlekłą, w której drogi oddechowe, czyli oskrzela, reagują w sposób nadmierny na substancje lub okoliczności w warunkach normalnych nieszkodliwe.

Kiedy czynniki wywołujące reakcję dostaną się do oskrzeli, drogi oddechowe kurczą się, przeszkadzają swobodnemu przepływowi powietrza do płuc. Wtedy dochodzi do stanu zapalnego oskrzeli, a pokrywająca je błona zaczyna produkować gęsty śluz. Rezultatem tego jest świszczący oddech i trudności w oddychaniu. Ciężkie ataki zagrażają życiu.

Najczęstszą przyczyna astmy są pyłki roślin, kurz domowy, sierść zwierząt, czynniki drażniące – dym, zanieczyszczenie powietrza, chemikalia, zimne powietrze, niektóre pokarmy i leki oraz zdenerwowanie i stres.

Astma różni się od reakcji alergicznych, ale czynnik alergizujący jest często obecny i może być przyczyną wystąpienia napadów. W okresie dojrzewania następuje zwykle złagodzenie objawów astmy, ale nie jest rzeczą niezwykłą nawrót astmy w latach późniejszych.

Świszczący oddech i inne objawy mogą sugerować astmę, ale konieczne jest wykonanie badań czynnościowych: spirometria w celu pomiaru ilości powietrza wdychanego i wydychanego.

Postępowanie w leczeniu astmy ma na celu zapobieganie napadom astmy i kontrolowanie choroby poprzez przyjmowanie leków i zmianę stylu życia.

Osoby dotknięte tą chorobą same dokonują pomiaru ilości powietrza wydychanego z płuc, przy pomocy prostego urządzenia - pikflometru. Same też stosują leki rozkurczające mięśnie oskrzeli w chwili napadu.